A
Als ob se’n Frau wöhr

B
Bläck Fööss Bänd
Bovven, huh om Wachturm

D
Dä Joker danz
Dat benn ich nit
Deserteure
Die Hipp vum Nümaat
Die Zick kann keiner ahnhahle
Drei Engel

F
FC, jeff Jas!
Fröher oder spääder
Für 'ne Fründ

G
Gimme Shelter
Gröön en Platania

H
Hadder nit jesin?
I
Ich will dich

J
Jeder’s manchmohl einsam, nit nur do

K
Komisch

L
Landplooch
Leechterkette
Leopardefellhoot

M
Maat et joot
Meisterstöck

N
Neuleed
Nie met Aljebra
Niemals geht man so ganz
Nix andres em Kopp
Nürburgring

Q
Quinn, dä Eskimo

S
Sara
Sibbe Daach
Stellt üch vüür

T
Trink doch einen met

U
Unfassbar vill Rään

V
Vatter
Vill passiert sickher

W
Waade op ne Fründ
Will
Wo bess du hück Naach, Marie?

Z
Zwei Päädköpp ahm Nümaat