button-setliste2.gif (3317 Byte)

28. Juli 2019    -    Seebronn
"Rock of Ages Festival"

Drei Wnsch frei
Waschsalon
Widderlich
Diss Naach ess alles drin
Nix wie bessher
Rita
Anna
Jebootsdaachspogo
Stell dir vr
Aff un zo
Frau, ich freu' mich
Dausende vun Liebesleeder
Kristallnaach
Arsch huh, Zng ussenander

Nemm mich met
Alexandra, nit nur do
Verdamp lang her
Do kanns zaubere
Jraaduss