button-setliste2.gif (3317 Byte)

plakat-greatesthits2006-warmups.jpg (20794 Byte)

27. Mai 2006    -  Berlin, Lehrter Bahnhof

Wahnsinn
Waschsalon
Ahl Männer, aalglatt
Unger Krahnebäume
Helfe kann dir keiner
Hurricane/Stell dir vüür-Medley
Wie 'ne Stein
Rita
Ne schöne Jrooß
Nix wie bessher
Aff un zo

Wellenreiter
Do kanns zaubere
Nemm mich met
Alexandra, nit nur do
Rövver noh Tanger
Kristallnaach
Widderlich

Jraaduss
Verdamp lang her
Heroes/Helden
Maat et joot
Hungry Heart